پایان این هفته، سرنوشت مستندمسابقه ضدگلوله مشخص خواهد شد.

در آخرین قسمت ضدگلوله، که پنج شنبه ۱۶ فروردین ماه، ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می شود، شاهد فینال فینالیست ها باشید.

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

آیکون کانال تلگرام ضدگلوله

آیکون اینستاگرام ضدگلوله