سری 3

دی ۴, ۱۳۹۶

زمان پخش سری سوم مسابقه ضدگلوله + تیزر

پخش سری دوم مسابقه ضدگلوله از شبکه نسیم پایان یافت و با اتمام آن، سری جدید این مسابقه جذاب و پرهیجان از روز شنبه 9 دی ماه آغاز می شود. مطابق سری های گذشته، سری سوم مسابقه نیز روزهای زوج ساعت 21 از شبکه نسیم پخش خواهد شد. تماشای تیزر سری سوم را از دست [...]

مهر ۲۴, ۱۳۹۶

نظرسنجی سری سوم مسابقه ضدگلوله

اگر انتقادی به برنامه دارید یا نظراتی دارید که فکر می کنید به هر چه بهتر شدن برنامه کمک می کند، در این نظرسنجی شرکت کنید و از جایزه آن نیز بهره مند شوید. به یک نفر از کسانی که در نظرسنجی «ضد گلوله» شرکت کنند، به قید قرعه ربع سکه بهار آزادی اهدا می [...]

به اضافه ضدگلوله – پرچم -فینال سری سوم

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

به اضافه ضدگلوله-آماده باش لشکر مصطفی- فینال سری سوم

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

به اضافه ضدگلوله-همه دردسرهای لشکر مرتضی- فینال سری۳

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

به اضافه ضدگلوله – اعترافات شایان – روز چهارم سری سوم

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

به اضافه ضدگلوله – استراتژی تیم مرتضی -روز چهارم سری سوم

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

به اضافه ضدگلوله – چندتا تیر میخوای؟ – روز چهارم سری سوم

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

به اضافه ضدگلوله – فداکاری شایان – روز سوم (سری۳)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

به اضافه ضدگلوله -سوتی های امین- عملیات روز سوم (سری۳)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

بارگذاری مطالب بیشتر