سری 9

بهمن ۲, ۱۳۹۶

نظرسنجی سری ۹ مستند مسابقه ضدگلوله

اگر انتقادی به برنامه دارید یا نظراتی دارید که فکر می کنید به هر چه بهتر شدن برنامه کمک می کند، در این نظرسنجی شرکت کنید. پاسخگویی به سوالات ستاره دار الزامی است. بعد از تکمیل نظرات، حتما گزینه «ثبت نظر» را بزنید و از ثبت پرسشنامه مطمئن شوید. اگر یکبار پرسشنامه را پر کرده [...]

امید هنرمند و خجسته! (+ضدگلوله – سری ۹)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

بهترین عملکرد (+ضدگلوله-روز پنجم سری ۹)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

۴ تیر سرنوشت ساز! (+ضدگلوله-روز پنجم سری ۹)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

اختلافات داخلی! (+ضدگلوله-روز پنجم سری ۹)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

گروه میلاد، پر!! (+ضدگلوله-روز چهارم سری ۹)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

مُرده ای که حرف می زنه!! (+ضدگلوله-روز چهارم سری ۹)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

نفرین فرماندهی! (+ضدگلوله-روز چهارم سری ۹)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

شکست دردناک! (+ضدگلوله-روز سوم سری ۹)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

حمزه پشیمان (+ضدگلوله-روز سوم سری ۹)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

بارگذاری مطالب بیشتر