مدیرسایت

About مدیرسایت

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far مدیرسایت has created 383 blog entries.

تیر ۱۱, ۱۳۹۷

ابراهیم در آتش شد و به خدا پیوست

ابراهیم در آتش شد و به خدا پیوست. در سالی که گذشت، به لطف طراحی و اجرای بی‌نظیر نابغه‌ای جوان به نام «ابراهیم رشید»، مخاطبان فرمانده و ضدگلوله، سطح تازه‌ای از جلوه‌های ویژه‌ی میدانی را در مسابقات تلویزیونی به تماشا نشستند. «ابراهیم رشید»، متخصص تخریب و انفجار از قرارگاه رمضان، مامور شده بود تا برای [...]

فروردین ۱۶, ۱۳۹۷

پخش ضدگلوله از شبکه نسیم

از  18 فروردین ماه، شنبه تا پنجشنبه، ساعت 20 شاهد پخش مستندمسابقه ضدگلوله از شبکه نسیم باشید! برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

زمان پخش فینال فینالیست های ضدگلوله

پایان این هفته، سرنوشت مستندمسابقه ضدگلوله مشخص خواهد شد. در آخرین قسمت ضدگلوله، که پنج شنبه 16 فروردین ماه، ساعت 21 از شبکه مستند پخش می شود، شاهد فینال فینالیست ها باشید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

حساب و کتاب امین! (+ضدگلوله-روز ششم -سری ۱۲)

مسابقه «ضدگلوله»، نامزد بهترین مسابقه تلویزیون در جشنواره نوروزی سیما شد. با شماره گیری رایگان *162*561# ( به ترتیب: ستاره - 162 - ستاره - 561 - مربع) به مجموعه مهیج ضدگلوله رأی دهید و از مسابقه مورد علاقه خود، حمایت کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه [...]

پنجمین فینالیست (+ضدگلوله-روز ششم -سری ۱۲)

مسابقه «ضدگلوله»، نامزد بهترین مسابقه تلویزیون در جشنواره نوروزی سیما شد. با شماره گیری رایگان *162*561# ( به ترتیب: ستاره - 162 - ستاره - 561 - مربع) به مجموعه مهیج ضدگلوله رأی دهید و از مسابقه مورد علاقه خود، حمایت کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه [...]

سورپرایز برای امین! (+ضدگلوله-روز پنجم -سری ۱۲)

مسابقه «ضدگلوله»، نامزد بهترین مسابقه تلویزیون در جشنواره نوروزی سیما شد. با شماره گیری رایگان *162*561# ( به ترتیب: ستاره - 162 - ستاره - 561 - مربع) به مجموعه مهیج ضدگلوله رأی دهید و از مسابقه مورد علاقه خود، حمایت کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه [...]

تشنج فرمانده!!! (+ضدگلوله-روز پنجم -سری ۱۲)

مسابقه «ضدگلوله»، نامزد بهترین مسابقه تلویزیون در جشنواره نوروزی سیما شد. با شماره گیری رایگان *162*561# ( به ترتیب: ستاره - 162 - ستاره - 561 - مربع) به مجموعه مهیج ضدگلوله رأی دهید و از مسابقه مورد علاقه خود، حمایت کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه [...]

فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

من قهرم!!! (+ضدگلوله-روز چهارم -سری ۱۲)

مسابقه «ضدگلوله»، نامزد بهترین مسابقه تلویزیون در جشنواره نوروزی سیما شد. با شماره گیری رایگان *162*561# ( به ترتیب: ستاره - 162 - ستاره - 561 - مربع) به مجموعه مهیج ضدگلوله رأی دهید و از مسابقه مورد علاقه خود، حمایت کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه [...]

نشان خریت!!! (+ضدگلوله-روز چهارم-سری ۱۲)

مسابقه «ضدگلوله»، نامزد بهترین مسابقه تلویزیون در جشنواره نوروزی سیما شد. با شماره گیری رایگان *162*561# ( به ترتیب: ستاره - 162 - ستاره - 561 - مربع) به مجموعه مهیج ضدگلوله رأی دهید و از مسابقه مورد علاقه خود، حمایت کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه [...]

من بازی نمی کنم!!! (+ضدگلوله-روز سوم-سری ۱۲)

مسابقه «ضدگلوله»، نامزد بهترین مسابقه تلویزیون در جشنواره نوروزی سیما شد. با شماره گیری رایگان *162*561# ( به ترتیب: ستاره - 162 - ستاره - 561 - مربع) به مجموعه مهیج ضدگلوله رأی دهید و از مسابقه مورد علاقه خود، حمایت کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه [...]

بارگذاری مطالب بیشتر