سری 7

آذر ۲۵, ۱۳۹۶

«مرصاد» در سری هفتم مستند مسابقه ضدگلوله

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

«مجید» در سری هفتم مستند مسابقه ضدگلوله

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

«حمید» در سری هفتم مستند مسابقه ضدگلوله

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

«امیر» در سری هفتم مستند مسابقه ضدگلوله

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

«علیرضا» در سری هفتم مستند مسابقه ضدگلوله

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:  

«علی» در سری هفتم مستند مسابقه ضدگلوله

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:  

آغاز سری هفتم مستندمسابقه ضدگلوله+تیزر سری ۷

سری ششم مسابقه ضدگلوله نیز پایان یافت و با اتمام آن، سری جدید این مسابقه جذاب و پرهیجان از روز 25 آذرماه آغاز می شود. مطابق گذشته، سری هفتم مسابقه نیز، روزهای زوج ساعت ۲۲ از شبکه مستند پخش خواهد شد و تکرار آن نیز روز بعد ساعت ۱۰:۳۰ به روی آنتن شبکه مستند خواهد [...]

بارگذاری مطالب بیشتر