سری 6

آذر ۱۳, ۱۳۹۶

آنالیز بعد از عملیات (+ضدگلوله-روز دوم سری۶)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

رابطه صمیمی پایگاه یک (+ضدگلوله-روز دوم سری۶)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

۳G امدادرسان (+ضدگلوله-روز دوم سری۶)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

دشمن شناسی (+ضدگلوله-روز دوم سری۶)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:  

استراتژی تیر نخور (+ضدگلوله-روز اول سری۶)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:  

کاظم خان (+ضدگلوله-روز اول سری۶)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:  

مهراب ۳G (+ضدگلوله-روز اول سری۶)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:  

آغاز سری ششم مستندمسابقه ضدگلوله+تیزر سری ۶

با پایان یافتن فصل پنجم مسابقه ضدگلوله، سری جدید این مسابقه جذاب و پرهیجان از امروز 11 آذرماه  آغاز می شود. مطابق گذشته، سری ششم مسابقه نیز، روزهای زوج ساعت ۲۲ از شبکه مستند پخش خواهد شد و تکرار آن نیز روز بعد ساعت ۱۰:۳۰ به روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت. تماشای تیزر سری [...]

سید محسن در سری ششم مستند مسابقه ضدگلوله

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:  

کاظم معروف به «خان» در سری ششم مستند مسابقه ضدگلوله

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:  

بارگذاری مطالب بیشتر