سری 2

سری دوم از فصل اول مستند مسابقه ضدگلوله که با شرکت 10 نفر در زمستان 95 تولید شد و برای نخستین بار در شهریور 96 در تلویزیون پخش شد

شهریور ۱۸, ۱۳۹۶

فرشید در سری دوم مستند مسابقه ضدگلوله

نظرات خود را در مورد فرشید و عملکردش در سری دوم مستند مسابقه ضدگلوله در این صفحه ارسال کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

سام در سری دوم مستند مسابقه ضدگلوله

نظرات خود را در مورد سام و عملکردش در سری دوم مستند مسابقه ضدگلوله در این صفحه ارسال کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

مجید در سری دوم مستند مسابقه ضدگلوله

نظرات خود را در مورد مجید و عملکردش در سری دوم مستند مسابقه ضدگلوله در این صفحه ارسال کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

واحد در سری دوم مستند مسابقه ضدگلوله

به نظر شما عملکرد واحد در این مستند مسابقه چگونه است؟ نظرات خود را در همین صفحه در مورد واحد بنویسید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

بابک در سری دوم مستند مسابقه ضدگلوله

نظر شما در مورد بابک چیست؟ نظرات خود را در این صفحه بنویسید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

مهدی در سری دوم مستند مسابقه ضدگلوله

مهدی را چگونه ارزیابی می کنید؟ نظرات خود را در همین صفحه بنویسید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

بارگذاری مطالب بیشتر