نیما ۲۱ ساله، مجرد و متخصص تأسیسات است که از جزیره قشم در این مسابقه شرکت می کند. نیما ۷۸ کیلوگرم وزن و ۱۸۰ سانتیمتر قد دارد.

عملکرد نیما را در این مسابقه پرمخاطره چطور ارزیابی می کنید؟ نظرتان را در قسمت نظرات همین صفحه بنویسید.

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام ضدگلوله و صفحه اینستاگرام ضدگلوله بپیوندید:

آیکون کانال تلگرام ضدگلوله

آیکون اینستاگرام ضدگلوله