سری 3

مهر ۱۹, ۱۳۹۶

به اضافه ضدگلوله – قلق گیری شایان پیش از عملیات روز سوم (سری۳)

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

به اضافه ضدگلوله – متحد – قسمت دوم سری سوم

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

به اضافه ضدگلوله – یارکشی – قسمت دوم سری سوم

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

به اضافه ضدگلوله – تحلیل های سنگی مرتضی پیش از اولین عملیات-سری۳

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

اینجا ضدگلوله است …

اینجا ضدگلوله است؛ جایی که هنر جنگ از آدم های عادی، مبارز می سازد. ضدگلوله را شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 22 از شبکه مستند ببینید. تکرار این مستندمسابقه روز بعد در ساعت های 3:30 و 10:30 به روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های [...]

مبارز محبوبتان را در سری ۳ به صورت پیامکی انتخاب کنید

با شرکت در نظرسنجی پیامکی سری سوم مسابقه ضدگلوله، «مبارز محبوب» خود را انتخاب کنید! پس از انتخاب مبارز مورد نظر خود، فقط و فقط «کد مربوطه» را - که یکی از اعداد 30 تا 39 می باشد- «به صورت لاتین» به شماره 3000083 پیامک کنید! دانیال خادمی پور: کد 30 مهدی اختردانش: کد 31 [...]

به اضافه ضدگلوله – رکوردشکن – قسمت اول سری سوم

دبرای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

به اضافه ضدگلوله – مچ اندازی – قسمت اول سری سوم

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

به اضافه ضدگلوله – مهدی خوش شانس !! -قسمت اول سری سوم

ضضبرای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

«حسین» در سری سوم مستند مسابقه ضدگلوله

نظرات خود را در مورد «حسین» و عملکردش در سری سوم مستند مسابقه ضدگلوله در این صفحه ارسال کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

بارگذاری مطالب بیشتر